Co robimy

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM MASTERCARD WYDAJĄCYM KARTY PŁATNICZE I PRZYJMUJĄCYM PŁATNOŚCI REALIZOWANE ZA ICH POMOCĄ?

MasterCard świadczy szereg usług finansowych na rzecz konsumentów i partnerów – akceptantów, banków, firm telekomunikacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji rządowych i wszystkich innych podmiotów. Nasze produkty i usługi stały się nieodzownym elementem życia codziennego.

Jesteśmy firmą technologiczną, która pomaga uczynić płatności bezpiecznymi, łatwymi
i wygodnymi, dostarczając jednocześnie korzyści dla wszystkich uczestników procesu płatniczego. Dla konsumentów, punktów handlowo-usługowych, partnerów biznesowych
i instytucji rządowych postrzegających nas w ten sposób, nasze wartości dodane stają się bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej.

Wśród naszych klientów znajdują się banki, instytucje finansowe i płatnicze oraz wydawcy pieniądza elektronicznego.

USŁUGI DORADCZE

MasterCard® Advisors to dział doradztwa w ramach MasterCard, który ściśle współpracuje
z instytucjami finansowymi, detalistami i firmami telekomunikacyjnymi, wspomagając te podmioty w budowaniu silniejszych, trwalszych i bardziej rentownych przedsiębiorstw. Dzięki setkom konsultantów na całym świecie oraz w ponad 10 placówkach Europie MasterCard Advisors jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa w płatnościach,
z ogromnym doświadczeniem merytorycznym na każdym etapie procesowania płatności
i znajomością rynku lokalnego. Zespół doradców składa się z doświadczonych konsultantów strategicznych z najlepszych firm konsultingowych, ekspertów ds. płatności
z czołowych instytucji finansowych i dostawców usług płatniczych. Typowe dziedziny wsparcia klientów to:

 • rozwój średnio- i krótkoterminowych strategii w zakresie płatności i docelowych modeli operacyjnych,
 • integracja po fuzji lub wsparcie w ramach regionalnej konsolidacji firmy,
 • stworzenie i wdrożenie nowych modeli biznesowych (i partnerskich) dla nowych form płatności z użyciem telefonu lub Internetu,
 • segmentacja behawioralna i optymalizacja rentowności portfolio,
 • nowe zdefiniowanie produktu ukierunkowane na klienta i zarządzanie kampaniami marketingowymi,
 • opracowanie i wdrożenie atrakcyjnych programów lojalnościowych lub ocena skuteczności już istniejących,
 • ocena i ponowne zdefiniowanie najważniejszych procesów biznesowych, takich jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie oszustwami,
 • dostosowanie do potrzeb klienta – analiza danych oraz systemy informacji pomocne
  w podejmowaniu decyzji (MIS) dla łatwiejszego zarządzania, opierając się na faktach,
 • benchmarking z najlepszymi organizacjami w branży,
 • wsparcie dla procesów sprzedaży kart oraz podnoszenia dochodowości portfela kartowego porzez dostarczanie rozwiązań opartych na outsourcingu,
 • doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności kanałów sprzedaży i x-sellu.