MasterCard Payment Transaction Services S.A.

MasterCard Payment
Transaction Services S.A.

O NAS

MasterCard Payment Transaction Services S.A. powstała w 2008 roku w Warszawie pod nazwą Trevica S.A. Od sierpnia 2012 roku wyłącznym akcjonariuszem pozostaje MasterCard Incorporated. Jesteśmy niezależnym procesorem świadczącym kompleksowe usługi obsługi kart płatniczych oraz płatności.

Naszym celem jest zwiększenie efektywności działalności naszych Klientów poprzez świadczenie specjalistycznych usług processingowych. Dzięki temu nasi Klienci mogą skoncentrować się na swojej działalności biznesowej.

Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów oraz uwarunkowań, w jakich działają. Wspieramy Klientów w rozwoju działalności i wypracowywaniu coraz lepszych wyników.

Powierzane zadania realizujemy z pasją i zaangażowaniem. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości oraz podnosimy nasze kompetencje. Dzięki takiemu podejściu dostarczamy innowacyjne i niezawodne rozwiązania, które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Do banków kierowana jest m.in. oferta kompleksowego wydawnictwa kart płatniczych i procesowania transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych. Usługi processingowe dla instytucji finansowych są świadczone na zasadzie outsourcingu w zgodzie z regulacjami organizacji płatniczych oraz stosownych przepisów prawa.

Jesteśmy w pełni przygotowani i posiadamy odpowiednie certyfikaty do obsługi produktów obydwu największych organizacji kartowych. W ramach organizacji MasterCard mamy status Member Service Provider (MSP), a w Visa – Third Party Processor (TPP). MasterCard Payment Transaction Services posiada również certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS.

Issuing processing

Świadczymy nasze usługi bankom oraz instytucjom niefinansowym z całej Europy, zainteresowanych zarówno kompleksowym rozwiązaniem, jak i outsourcingiem poszczególnych elementów prcoesu.

Usługi wydawnicze obejmują zarządzanie pełnym cyklem życia kart wydawcy - bez względu na ich rodzaj (karty debetowe, kredytowe oraz prepaid) - od otrzymania wniosku od wydawcy, generowanie danych do personalizacji, dokonywanie autoryzacji i rozliczeń, monitoring transakcji oszukańczych do obsługi reklamacji kartowych.

Klienci mogą nam powierzyć wydawanie kart we współpracy z dowolną organizacją płatniczą, również z użyciem innowacyjnych technologii – w szczególności kart w technologii display, kart z funkcjonalnością zbliżeniową oraz kart wieloaplikacyjnych.

Podczas implementacji naszych usług dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów. Dzięki takiemu podejściu skracamy do niezbędnego minimum czas wdrożenia usług. Podczas analizy oraz w trakcie projektu wdrożeniowego zespół doświadczonych pracowników dobiera rozwiązania, które najefektywniej zrealizują oczekiwania biznesowe odbiorców.

Acquiring processing

W ramach usług, które świadczymy na rzecz acquirerów oraz międzynarodowych merchantów, oferujemy kompleksową obsługę płatności kart wszystkich organizacji płatniczych – w szczególności usługi w zakresie autoryzacji, rozliczeń oraz back office.

Płatności mobilne

Jesteśmy częścią nowatorskiego ekosystemu NFC (Near Field Communication). Naszym klientom – wydawcom kart oraz operatorom sieci komórkowych (działamy jako TSM - Trusted Service Manager) – oferujemy lekkie, łatwo dostępne rozwiązanie otwarte na wszelkie sposoby integracji. Wspieramy wszystkie rodzaje certyfikowanych, bezpiecznych elementów (Secure Element), w tym również HCE.

Płatności mobilne dla banków

Przenosząc dane karty na dowolny secure element (kartę SIM, chmurę, telefon lub kartę MicroSD) na nasze sprawdzone rozwiązania TSM zapewniają użytkownikom kart NFC bezpieczeństwo oraz wygodę.

Naszym Klientom oferujemy kompletne rozwiązania w następujących obszarach:

zarządzanie kluczami kryptograficznymi

przygotowanie danych do personalizacji

eligibility check (walidacja kwalifikowalności)

personalizacja OTA (Over-The-Air)

zarządzanie cyklem życia karty

zarządzanie interfejsem użytkownika

Klientom zainteresowanym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie wprowadzenie produktu na rynek bez angażowania zasobów banku, oferujemy prosty dostęp do specjalnie przygotowanego portalu internetowego, który umożliwia dokonywanie personalizacji kart już od pierwszego dnia naszej współpracy z Klientem. Alternatywnie proponujemy pełną integrację naszego rozwiązania z systemami obsługi Klienta stosowanymi w banku.

Płatności mobilne dla operatorów sieci komórkowych

Integracja z MasterCard Payment Transaction Services umożliwia operatorom sieci komórkowych oferowanie użytkownikom końcowym dostępu do innowacyjnych narzędzi płatniczych za pośrednictwem współpracujących z nami dostawców usług.

Nasza platforma TSM działa w trzech różnych trybach w zależności od oczekiwań naszych Klientów. Różnią się one między sobą pod względem poziomu naszego zaangażowania w zarządzanie zawartością karty i ładowaniem aplikacji na kartę SIM. W ramach trybu prostego zarządzanie zawartością karty i ładowanie aplikacji na kartę SIM dokonywane jest wyłącznie przez operatora sieci komórkowej pełniącego funkcję TSM. W ramach trybu delegowanego zarządzanie zawartością karty i ładowanie aplikacji na kartę SIM dokonywane jest przez dostawcę usług pełniącego funkcję TSM na podstawie wcześniejszej autoryzacji udzielonej przez operatora sieci komórkowej również pełniącego funkcję TSM. W ramach trybu autoryzowanego zarządzanie zawartością karty jest w całości delegowane na dostawcę usług pełniącego funkcję TSM.

Oferowane przez nas rozwiązanie obsługuje wiele standardów:

komunikacja z operatorem sieci komórkowej pełniącym funkcję TSM – AFSCM wersja 1.2 i wersja 2.1 oraz Global Platform 1.0

własny kanał Over-The-Air (OTA)

aplikacje płatnicze MasterCard MMPP i VISA VMPA

personalizacja: SMS, GPRS (BIP CAT-TP)

komunikacja z UICC – Global Platform wersja 2.1 i wersja 2.2

PRACA

Praca, którą wykonujemy, jest naszą pasją. Wszystko, czym się zajmujemy, robimy z przekonania, a nie z obowiązku. Zawsze w centrum uwagi stawiamy sobie dobro naszego Klienta. Tworzymy środowisko pracy, w którym nasi pracownicy rozwijają się, osiągają coraz lepsze rezultaty oraz stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej.

Aktualne oferty pracy

Obecnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w otoczeniu profesjonalistów, którzy lubią swoją pracę, wyślij nam swoją aplikację na adres MPTSE_Career@mastercard.com

KONTAKT

MasterCard Payment Transaction Services
ul. Sobieskiego 104
00-764 Warszawa
Polska

tel. +48 22 381 70 00
e-mail: MPTSE_office@mastercard.com