Możliwości szkoleniowe

Możliwości szkoleniowe
w Programie Akademii MasterCard®

Nie pozostawaj w tyle i korzystaj ze szkoleń Akademii MasterCard

Wiedza to klucz do zrozumienia dzisiejszego otoczenia biznesowego. Potrzeba jej szerzenia to główne założenie Akademii MasterCard i siła napędowa naszych inicjatyw szkoleniowych. Naszym naczelnym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w przystępny sposób, wtedy kiedy jest ona potrzebna. Chcemy wzbogacać Twoją wiedzę.

Akademia MasterCard oferuje szkolenia, konferencje i seminaria dotyczące różnych obszarów ważnych dla sektora kart płatniczych. Szkolenia są regularnie aktualizowane i przeprowadzane w wielu miastach w całej Europie.

Rejestracji można dokonywać telefonicznie pod numerem +32 2 352 5810, wysyłając faks pod numer: +32 2 352 5354 lub przez e-mail na adres: academy@mastercard.com.