MasterCard® Corporate

Powszechność

Karta MasterCard jest akceptowana w przeszło 30 milionach sklepów i punktów usługowych na świecie oraz w przeszło 1,9 miliona bankomatów.

Pełna kontrola wydatków

Wieloetapowy system kontroli i ochrony umożliwia bezpieczne przeprowadzanie wszystkich rodzajów transakcji. W łatwy sposób można ustanowić bezpieczne limity wydatków oraz sposób raportowania. Możesz więc otrzymywać indywidualne zestawienie wydatków dla pojedynczych użytkowników lub zsumowane zestawienie, pomocne w przygotowaniu okresowych rozliczeń.

Planuj koszty delegacji

Program Kart Korporacyjnych umożliwia łatwe zarządzanie kosztami wyjazdów. Różnorodne informacje o wydatkach umożliwiają lepsze planowanie wszelkich wydatków różnego rodzaju.

Cechy