O MasterCard

W ciągu ostatnich 40 lat sposób, w jaki zarówno zwykli ludzie, jak i firmy płacą za potrzebne im towary i usługi, zmienił się diametralnie. Powstanie i rozwój sektora płatności elektronicznych przyczyniły się do tego, że wzrost gospodarczy przynosi widoczne korzyści ludziom w każdym zakątku świata. Od narodzin kart kredytowych, po zbliżeniowe płatności oferowane dzisiaj, MasterCard zawsze, jako główny system płatniczy stymulował rozwój sektora kart płatniczych. MasterCard umożliwia przeprowadzanie transakcji handlowych na całym świecie i wspiera procesy płatnicze, tak aby handel stawał się łatwiejszy, szybszy, bardziej jednolity, bezpieczniejszy i bardziej opłacalny dla wszystkich zainteresowanych stron.

Historia MasterCard rozpoczyna się w 1966 roku. Wtedy to grupa banków stworzyła stowarzyszenie członkowskie, które później zmieniło się w MasterCard. W 1968 roku firma weszła na rynki w Meksyku, Japonii i Europie, w ten sposób od samego początku budując pozycję czołowego światowego systemu płatniczego.

W latach 80. MasterCard wzmacniał pozycję, wprowadzając płatności elektroniczne na nowe rynki na całym świecie. W tym czasie MasterCard wydał pierwszą kartę płatniczą w Chińskiej Republice Ludowej, a także we współpracy z Europay International – pierwszy prawdziwie globalny sieciowy program debetowy pod nazwą Maestro®.

Kolejne lata przyniosły rozpowszechnienie płatności elektronicznych. MasterCard wykorzystał tę zmianę w zachowaniach konsumentów, wprowadzając nowe technologie, zwiększające wygodę, szybkość i jakość transakcji. MasterCard rozpoczął również kampanię reklamową „Bezcenne” (Priceless®), która buduje wizerunek marki konsumenckiej i oddaje podejście firmy do użytkowników kart MasterCard®.

Pokazując nową filozofię pracy na rzecz partnerów biznesowych, w 2001 roku MasterCard wprowadził program MasterCard Advisors, oferujący im i innym instytucjom sektora płatniczego innowacyjne usługi doradcze. W tym samym roku MasterCard zakończył usprawnianie swej najnowocześniejszej sieci, zwiększając jej możliwości dotyczące szybkiego i bezpiecznego przetwarzania transakcji na całym świecie.

MasterCard wprowadził także zmiany strukturalne wewnątrz firmy. W 2002 roku nastąpiła integracja z Europay International, w wyniku której powstała jednolita globalna struktura korporacyjna z prywatnymi udziałami.

Do 2005 roku MasterCard wypracowywał nową strategię, skoncentrowaną na użytkowniku kart systemu MasterCard, która łączy potencjał doradczy i zdolność przetwarzania transakcji z długoletnią rolą systemu jako franczyzodawcy. Ten trójdzielny model biznesowy pozycjonujący firmę jako franczyzodawcę, system przetwarzający transakcje i firmę doradczą stał się podstawą do kolejnych zmian wprowadzonych w 2006 roku. Model zarządzania firmą zmieniono na bardziej przejrzysty, opublikowano także pierwszą publiczną ofertę akcji firmy.

W chwili obecnej MasterCard Worldwide realizuje swoją strategię, oferując unikatowe połączenie wiedzy, doświadczenia i znajomości rynku oraz ujednoliconych na całym świecie zasobów, które wykorzystuje do podnoszenia wartości swych usług. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi MasterCard stale angażuje się w rozbudowę i unowocześnianie portfolio swych produktów i usług.