Bezpieczeństwo

Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych, stabilnych i niezawodnych transakcji. Wspólne działanie na rzecz bezpiecznych płatności.

Od 40 lat firma MasterCard nieustannie dąży do zwiększania bezpieczeństwa użytkowania kart płatniczych w handlu. MasterCard jest pionierem innowacyjnych technologii oraz inicjatyw, definiuje standardy i dobre praktyki biznesowe oraz promuje współpracę pomiędzy specjalistami branżowymi w zakresie ryzyka i bezpieczeństwa na całym świecie. W MasterCard wierzymy, że kwestie bezpieczeństwa oraz ryzyko związane z dokonywaniem płatności to istotne kwestie z zakresu odpowiedzialności biznesowej.

MasterCard osiąga imponujące wyniki poprzez kompleksowe wysiłki w zwalczaniu oszustw. Konsumenci korzystają z kart MasterCard® w 32 milionach punktów na całym świecie, i niemal wszystkie transakcje są autoryzowane poprawnie. Ten wskaźnik sukcesu umożliwia posiadaczom kart MasterCard dokonywanie zakupów pewnie i bezpiecznie – zawsze i wszędzie.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat bezpieczeństwa należy pobrać poniższe dokumenty w formacie PDF (w języku angielskim).

Security rules and procedures