Co zrobić
w przypadku oszustwa

Działania podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka i potencjalnych strat

MasterCard opracował procedury bezpieczeństwa, które mogą pomóc chronić Twoją firmę przed stratami.

Gdy podejrzewasz oszustwo

Jeśli Twoi pracownicy mają podejrzenia wobec danej karty lub posiadacza karty w dowolnym momencie dokonywania transakcji, należy poinformować ich, aby zadzwonili do Centrum autoryzacji i poprosili o autoryzację z kodem 10.

Żądanie autoryzacyjne z kodem 10 ostrzega wydawcę karty o podejrzanej aktywności – bez powiadamiania klienta. Podczas rozmowy, kiedy zgłaszany jest kod 10, Twój agent rozliczeniowy może poprosić o szczegóły transakcji. Pracownicy zostaną przełączeni do specjalnego operatora wydawcy karty, który przekaże im instrukcje w zakresie wszelkich niezbędnych działań.

Składanie prośby o autoryzację z kodem 10

Jeśli Twoi pracownicy podejrzewają oszustwo, należy przeszkolić ich, aby zachowali spokój i zadzwonili natychmiast do Centrum Autoryzacji Głosowej. Należy przeszkolić pracowników, aby po zgłoszeniu się operatora powiedzieli: "Mam prośbę o autoryzację z kodem 10", a następnie należy zachować się w opisany niżej sposób:

  • Zachować spokój, aby nie wzbudzić podejrzeń u osoby, która przedstawiła kartę.
  • Nie oddawać podejrzanej karty.
  • Odpowiadać na pytania operatora normalnym tonem, prostymi słowami "tak" lub "nie".
  • Postępować zgodnie z instrukcjami operatora.
  • Dla bezpieczeństwa pracowników w żadnym wypadku nie należy doprowadzać do konfrontacji z klientem lub próby zatrzymania go.

Zgłaszanie oszustwa

Czasami zdarzają się oszustwa nawet pomimo przedsięwzięcia znacznych środków zapobiegawczych. Należy trzymać informacje kontaktowe do zgłaszania oszustw pod ręką i upewnić się, że Twoi pracownicy wiedzą, jak ich używać.

Z kim należy się skontaktować

Jeśli ma miejsce nieuczciwa transakcja, należy skontaktować się z następującymi podmiotami, aby uzyskać pomoc:

  • Twoim bankiem lub agentem rozliczeniowym płatności
  • Twoim doradcą prawnym
  • Twoim lokalnym posterunkiem policji.