SecureCode

Czym jest MasterCard SecureCode i jakie niesie korzyści dla Ciebie i Twoich klientów

Wspólne wysiłki, żeby zapewnić jeszcze bardziej bezpieczne zakupy w Internecie dla Ciebie i Twoich klientów.

Sprzedawcy działający w Internecie stawiają czoła wyjątkowym wyzwaniom podczas akceptowania płatności kartami w środowisku e-commerce. W przeciwieństwie do świata fizycznego w transakcjach on-line nie mamy podpisanego wydruku z terminala i dlatego akceptant nie ma ostatecznego dowodu na odparcie twierdzenia posiadacza karty, że zakup nie został dokonany. Teraz dzięki MasterCard® SecureCode istnieje sposób ochrony sprzedawców działających w Internecie przed nieautoryzowanymi zakupami.

MasterCard SecureCode jest uruchamiany na stronie sprzedawcy internetowego i działa we współpracy zarówno z posiadaczem karty, jak i wydawcą karty. Kiedy klient przechodzi do dokonywania zapłaty, pojawia się okno z prośbą o podanie niepowtarzalnego, osobistego kodu, który został zarejestrowany w jego banku. Bank następnie uwierzytelnia transakcję posiadacza karty i daje internetowemu sprzedawcy wyraźny dowód autoryzacji transakcji on-line.

Wyraźne uzasadnienie biznesowe

Uzasadnienie biznesowe stosowania przez internetowych sprzedawców ochrony za pomocą MasterCard SecureCode jest oczywiste:

  • 60% reklamacji w ramach handlu e-commerce wynika z działań "nieautoryzowanego użytkownika karty" (posiadacz karty zaprzecza, że dokonał transakcji). System MasterCard SecureCode umożliwia internetowym sprzedawcom zmniejszenie kosztów reklamacji i oszustw.
  • 73% ankietowanych przez MasterCard konsumentów stwierdziło, że zwiększone bezpieczeństwo wpływa na ich decyzję o zakupach on-line. MasterCard SecureCode zachęca do zakupów on-line.
  • MasterCard SecureCode sprawia, że akceptowanie kart z innych krajów jest łatwiejsze
    i mniej ryzykowne – wspomagając internetowych sprzedawców w wejściu na nowe rynki.