Jak działa
MasterCard

Jak działa MasterCard
Jak działa MasterCard

1. Rozpoczęcie transakcji

Posiadacz karty nabywa towary lub usługi od akceptanta.

Jak działa MasterCard

2. Autoryzacja

Akceptant przekazuje transakcję agentowi rozliczeniowemu i otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o opłatę akcepranta.

Jak działa MasterCard

3. Dostarczenie transakcji

Agent rozliczeniowy przekazuje transakcję do banku wystawcy karty w celu uzyskania zapłaty za pośrednictwem systemu rozliczeń i rozrachunków MasterCard

Jak działa MasterCard

4. Płatność dla akceptanta

Bank wydawcy karty przekazuje płatność agentowi rozliczeniowemu, pomniejszoną o jego opłaty, za pośrednictwem systemu rozliczeń i rozrachunków MasterCard.

Jak działa MasterCard

5. Płatność posiadacza karty

Posiadacz karty spłaca wydawcy karty należność za towary i usługi zakupione wcześniej od akceptanta.

Zrozumienie procesu transakcji

Transakcja to proces kupna, który zaczyna się od posiadacza karty. Poniższy schemat pomoże lepiej zrozumieć rolę MasterCard i akceptanta w tym procesie transakcji.

Bank wydający kartę

Bank wydający kartę – instytucja finansowa posiadacza karty, która jest również licencjonowaną instytucją członkowską systemu MasterCard.

Posiadacz karty

Posiadacz karty – konsument, który ubiegał się o kartę oraz został sprawdzony i zatwierdzony do otrzymania karty przez bank wydawcę karty, który ustanawia dla klienta linię kredytową oraz wydaje kartę bankową.

Akceptant

Akceptant – praktycznie każda firma, która chce akceptować płatności kartą i która spełnia standardy kwalifikacyjne MasterCard i agenta rozliczeniowego.

Agent rozliczeniowy

Agent rozliczeniowy – licencjonowana instytucja członkowska systemu MasterCard, która weryfikuje i przyjmuje akceptantów do swojego programu przetwarzania transakcji.

MasterCard

MasterCard Worldwide – globalny system kart płatniczych udzielający licencji na wykorzystywanie swojej marki instytucjom finansowym, będącym jego członkami, w zamian za usługi dostarczane posiadaczom kart i akceptantom.