Jak zostać akceptantem
w sieci MasterCard

Akceptacja kart MasterCard® to słuszna decyzja dla Twojej firmy.

Akceptacja kart MasterCard jest łatwa. Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o konto akceptanta jest kontakt z agentem rozliczeniowym lub dostawcą usług. Agent rozliczeniowy to instytucja finansowa będąca licencjonowanym członkiem systemu MasterCard, która świadczy usługi takie jak przetwarzanie płatności kartami, dostarczanie sprzętu i oprogramowania oraz przygotowywanie miesięcznych wyciągów transakcji.

Lista agentów rozliczeniowych oferujących zróżnicowaną opłatę (po angielsku)