MasterCard rules

Regulacje do przestrzegania

Sprawnie działające systemy działają głównie dlatego, że każda ze stron realizuje swoją rolę i spełnia swoje obowiązki. Przy ponad 32 milionach punktów sieć MasterCard działa na podstawie określonego zestawu zasad, które są zbiorem informacji, wskazówek oraz zapewniają przejrzystość postępowania dla wszystkich uczestników, agentów rozliczeniowych i akceptantów. Jako właściciel punktu handlowo-usługowego lub agent rozliczeniowy MasterCard masz swój ogromny udział w sukcesie MasterCard. Jest on tym większy, im bardziej wszyscy uczestnicy systemu rozumieją zasady i regulacje MasterCard. Dlatego też regulaminy MasterCard Cirrus® i Maestro® są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejszą rzeczą, o której należy wiedzieć, jest fakt, że wymagamy od naszych banków członkowskich i innych instytucji finansowych wydających karty i rozliczających transakcje przestrzegania regulaminu MasterCard. Te instytucje członkowskie muszą z kolei zapewnić, że ich agenci rozliczeniowi i akceptanci, których pozyskują, również działają zgodnie z regulaminem.

Należy także pamiętać o tym, że regulamin MasterCard i inne standardy mogą się zmieniać. Chociaż zawsze staramy się na bieżąco aktualizować dokumenty dostępne na stronie internetowej, może się zdarzyć, że nie będą one w 100% aktualne we wszystkich aspektach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między dokumentami znalezionymi na tej stronie internetowej a regulaminem i standardami, które MasterCard uznaje za oficjalnie oboowiązujące, ma zastosowanie obowiązujący regulamin oraz standardy.

Zapraszamy do pobrania oficjalnego regulaminu MasterCard i innych ważnych dokumentów znajdujących się poniżej. Wszystkie są w języku angielskim.

Najczęściej pobierane (w języku angielskim):