Wybór karty

Jak znaleźć kartę
odpowiednią dla siebie?

Należy uwzględnić kilka czynników, takich jak cechy funkcjonalne karty, akceptację na świecie, roczne opłaty i inne.

Opłaty za używanie karty

Wysokość oprocentowania decyduje o kosztach, jakie ponosisz z tytułu używania swojej karty. Roczna stopa oprocentowania to wysokość oprocentowania w skali roku, jakie płacisz od niespłaconej części kredytu. Opłata jest naliczana jako procent od Twojego niespłaconego kredytu (zakupy i opłaty pomniejszone o płatności lub zaksięgowane uznania rachunku).

Premie

Programy premiowe mogą zwiększyć wartość kart kredytowych i debetowych. Program premiowy polega zazwyczaj na naliczaniu punktów z tytułu zakupów lub transakcji dokonywanych za pomocą karty. Punkty takie można zamienić na nagrody, takie jak różne towary i usługi, bilety lotnicze, pakiety wakacyjne i inne.

Opłaty roczne

Wydawcy kart mogą pobierać opłatę roczną, która pomaga im pokryć koszty, jakie ponoszą z tytułu prowadzenia rachunków.

Akceptacja na świecie

Ważną cechą karty jest sieć jej akceptacji. Przy ponad 32 milionach punktów akceptacji, żadna inna karta nie jest akceptowana w większej ilości miejsc i przez większą liczbę punktów handlowo-usługowych niż karta MasterCard.

Jak złożyć wniosek o wydanie karty?

MasterCard Worldwide bezpośrednio nie zajmuje się wydawaniem kart. Karty są natomiast wydawane poprzez współpracujące banki i instytucje finansowe.