Zrozumieć karty kredytowe

Użyteczne informacje
na temat kart kredytowych

Czym jest kredyt?

Kredyt to umowa pomiędzy organizacją udzielającą kredytu (taką jak np. bank lub instytucja wydająca karty kredytowe) a Tobą – kredytobiorcą. Dzięki umowie dostajesz pieniądze na konto lub na kartę kredytową. Warunki spłaty, w tym oprocentowanie, są zazwyczaj ustalane z góry i regulowane w umowie pomiędzy Tobą a Twoim bankiem.

Różnice pomiędzy kartami kredytowymi i debetowymi

Karta kredytowa

Możesz robić zakupy do wysokości limitu Twojego kredytu. Kiedy otrzymasz wyciąg z konta karty, spłać przynajmniej kwotę minimalną. Banki pobierają odsetki od niespłaconej kwoty. Generalnie, jeżeli spłacisz całość kredytu pod koniec miesiąca, nie musisz płacić żadnych odsetek. Jeżeli pozostawisz jakąś kwotę niespłaconą, będą naliczane odsetki według wcześniej ustalonej rocznej stopy oprocentowania, której poziom zależy od banku – wydawcy karty.

Karta debetowa

Środki są automatycznie pobierane z Twojego rachunku na pokrycie ponoszonych kosztów. Możesz wydać całą kwotę środków zgromadzonych na Twoim rachunku.

Budowanie swojej wiarygodności kredytowej

Po pierwsze, złóż wniosek o kartę kredytową, która odpowiada Twoim potrzebom i wydatkom. Po drugie, wybierz kartę. Jeżeli będziesz terminowo spłacać kredyt wykorzystany na zakupy, zbudujesz sobie dobrą historię kredytową.

Dbanie o dobrą historię kredytową

Najważniejsze jest regularne spłacanie kredytu na karcie kredytowej. Co miesiąc spłacaj całość kredytu lub tyle, na ile sobie możesz pozwolić (przynajmniej kwotę minimalną). Jeżeli wyciąg otrzymasz z opóźnieniem lub jeżeli nie będziesz w stanie spłacić kredytu w terminie, skontaktuj się z wydawcą karty w celu uzgodnienia odpowiedniej kwoty spłaty.

Jeżeli wiesz, że będziesz przenosił część kredytu na kolejne miesiące, rozważ wybór karty kredytowej o niskim oprocentowaniu. Ponadto upewnij się, że wiesz, jaka jest suma narastających odsetek – należnych wydawcy karty oprócz kwoty wykorzystanej na zakupy oraz odsetek niezapłaconych w poprzednich miesiącach. Karty kredytowe są świetnym sposobem na zarządzanie swoimi finansami, pod warunkiem że myślisz o swoich wydatkach w okresie długoterminowym.