Mastercard® Advisors

Mastercard® Advisors to dział doradztwa w ramach Mastercard

 

Ściśle współpracuje z instytucjami finansowymi, detalistami i firmami telekomunikacyjnymi, wspomagając te podmioty w budowaniu silniejszych, trwalszych i bardziej rentownych przedsiębiorstw. Dzięki setkom konsultantów na całym świecie oraz w ponad 10 placówkach w Europie. Mastercard Advisors jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa w płatnościach, z ogromnym doświadczeniem merytorycznym na każdym etapie procesowania płatności i znajomością rynku lokalnego. Zespół doradców składa się z doświadczonych konsultantów strategicznych z najlepszych firm konsultingowych, ekspertów ds. płatności z czołowych instytucji finansowych i dostawców usług płatniczych.

 Typowe dziedziny wsparcia klientów

 • rozwój średnio- i krótkoterminowych strategii w zakresie płatności i docelowych modeli operacyjnych;
 
 • integracja po fuzji lub wsparcie w ramach regionalnej konsolidacji firmy;

 

 • stworzenie i wdrożenie nowych modeli biznesowych (i partnerskich) dla nowych form płatności z użyciem telefonu lub Internetu;

 

 • segmentacja behawioralna i optymalizacja rentowności portfolio;

 

 • nowe zdefiniowanie produktu ukierunkowane na klienta i zarządzanie kampaniami marketingowymi;

 

 • opracowanie i wdrożenie atrakcyjnych programów lojalnościowych lub ocena skuteczności już istniejących;
 • ocena i ponowne zdefiniowanie najważniejszych procesów biznesowych, takich jak zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie oszustwami;
 
 • dostosowanie do potrzeb klienta – analiza danych oraz systemy informacji pomocne
  w podejmowaniu decyzji (MIS) dla łatwiejszego zarządzania, w oparciu na fakty;
 
 • benchmarking z najlepszymi organizacjami w branży;
 
 • wsparcie procesów sprzedaży kart oraz podnoszenia dochodowości portfela kartowego porzez dostarczanie rozwiązań opartych na outsourcingu;
 
 • doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności kanałów sprzedaży i x-sellu.