Skip to Content

Regulacje do przestrzegania

Sprawnie działające systemy działają głównie dlatego, że każda ze stron realizuje swoje zadania i spełnia swoje obowiązki. Sieć Mastercard działa na podstawie określonego zestawu zasad, będących zbiorem informacji i wskazówek oraz które zapewniają przejrzystość postępowania wszystkim uczestnikom, agentom rozliczeniowym i akceptantom. Jako właściciel punktu handlowo-usługowego lub agent rozliczeniowy Mastercard masz swój ogromny udział w sukcesie Mastercard. Jest on tym większy, im lepiej wszyscy uczestnicy systemu rozumieją zasady i regulacje Mastercard. Dlatego też regulamin Mastercard jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejszą rzeczą, o której należy wiedzieć, jest fakt, że wymagamy od naszych banków członkowskich i innych instytucji finansowych wydających karty i rozliczających transakcje przestrzegania regulaminu Mastercard. Te instytucje członkowskie muszą z kolei zapewnić, że ich agenci rozliczeniowi i akceptanci, których pozyskują, również działają zgodnie z regulaminem.

Należy także pamiętać o tym, że regulamin Mastercard i inne standardy mogą się zmieniać. Chociaż zawsze staramy się na bieżąco aktualizować dokumenty dostępne na stronie internetowej, może się zdarzyć, że nie będą one w 100% aktualne we wszystkich aspektach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między dokumentami znalezionymi na tej stronie internetowej a regulaminem i standardami, które Mastercard uznaje za oficjalnie oboowiązujące, ma zastosowanie obowiązujący regulamin oraz standardy.

Najważniejszą rzeczą, o której należy wiedzieć, jest fakt, że wymagamy od naszych banków członkowskich i innych instytucji finansowych wydających karty i rozliczających transakcje przestrzegania regulaminu Mastercard . Te instytucje członkowskie muszą z kolei zapewnić, że ich agenci rozliczeniowi i akceptanci, których pozyskują, również działają zgodnie z regulaminem.

Należy także pamiętać o tym, że regulamin Mastercard i inne standardy mogą się zmieniać. Chociaż zawsze staramy się na bieżąco aktualizować dokumenty dostępne na stronie internetowej, może się zdarzyć, że nie będą one aktualne we wszystkich aspektach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między dokumentami znalezionymi na tej stronie internetowej a regulaminem i standardami, które Mastercard uznaje za oficjalnie oboowiązujące, ma zastosowanie obowiązujący regulamin oraz standardy.