Skip to Content

Opłata interchange to opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę z tytułu transakcji płatności tą kartą. Ma ona na celu zrekompensowanie wydawcy karty ryzyka i kosztów ponoszonych w związku z obsługą rachunku właściciela karty. Mastercard® ma prawo do ustalenia obowiązujących transgranicznych i wewnątrzkrajowych (lokalnych) stawek opłaty interchange. Mastercard stosuje to samo podejście przy ustalaniu wysokości opłaty interchange we wszystkich regionach świata. Celem ustanowienia obowiązujących opłat interchange jest zapewnienie wydawania kart Mastercard na szeroką skalę oraz ich powszechnego akceptowania przez sprzedawców.

Mastercard zajmuje czołowe miejsce w branży pod względem przejrzystości systemu opłat interchange. Poniżej możesz pobrać dokumenty dotyczące transgranicznych opłat interchange w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wewnątrzkrajowe stawki interchange ustanowione przez Mastercard w krajach EOG. Zachęcamy akceptantów, aby kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi agentami rozliczeniowymi lub innymi centrami rozliczeniowymi w przypadku pytań dotyczących stawek interchange, akceptacji kart Mastercard® lub regulacji dotyczących akceptacji kart.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym stawek opłat Interchange wprowadzonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., zmieniając ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 z późniejszymi zmianami) Mastercard Europe SA udostępnia na swoich stronach internetowych informacje o aktualnych stawkach opłaty interchange.

Poniżej linki do wykazu opłat:

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym stawek opłat Interchange wprowadzonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., zmieniając ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 z późniejszymi zmianami) MasterCard Europe SA udostępnia na swoich stronach internetowych informacje w zakresie stawek opłat stanowiących przychód organizacji kartowej, składających się na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej.

Wykaz opłat agentów rozliczeniowych: