Skip to Content

Technologia

Transakcja dokonana przy użyciu technologii zbliżeniowej Mastercard gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa jak transakcja wykonywana standardową kartą chipową – chip wbudowany w kartę Mastercard korzysta z takich samych technik szyfrowania, zarówno w odniesieniu do transakcji zbliżeniowych, jak i stykowych oraz generuje dynamiczne dane (podpis komunikatu), mające unikalny charakter dla każdej transakcji. Przy transakcjach powyżej 50 zł dokonywanych kartą Mastercard posiadacze kart muszą wprowadzić PIN, przy transakcjach do 50 zł kod PIN nie jest wymagany.