Jak działa Mastercard®

Zrozumienie procesu transakcji

Poniżej znajduje się krótki opis podstawowych pojęć i tego jak działa proces transakcji w Mastercard. 

Akceptant

Akceptant – praktycznie każda firma, która chce akceptować płatności kartą i która spełnia standardy kwalifikacyjne Mastercard i agenta rozliczeniowego.                                                      

Agent rozliczeniowy

Agent rozliczeniowy – licencjonowana instytucja członkowska systemu Mastercard, weryfikująca i przyjmując akceptantów do swojego programu przetwarzania transakcji.

Bank wydający kartę

Bank wydający kartę – instytucja finansowa posiadacza karty, która jest również licencjonowaną instytucją członkowską systemu Mastercard.                                                     

Rozpoczęcie transakcji

Posiadacz karty nabywa towar lub usługi od akceptanta.

Autoryzacja

Akceptant przekazuje tranksakcje agentowi rozliczeniowemu i otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o opłatę akceptanta.

Dostarczenie transakcji

Agent rozliczeniowy przekazuje tranksakcję do banku wystawcy karty w celu uzyskania zapłaty za pośrednictwem systemu rozliczeń i rozrachunków Mastercard.

Płatność do akceptanta

Bank wydawcy karty przekazuje płatność agentowi rozliczeniowemu, pomniejszoną o jego opłaty, za pośrednictwem systemu rozliczeń i rozrachunków Mastercard.

Płatność posiadacza karty

Posiadacz karty spłaca wystawcy należność za towar i usługi zakupione wcześniej od akceptanta.

Posiadacz karty

Posiadacz karty – konsument, który ubiegał się o kartę oraz został sprawdzony i zatwierdzony do otrzymania karty przez bank – wydawcę karty, który ustanawia dla klienta linię kredytową oraz wydaje kartę bankową.

Mastercard

Mastercard Worldwide – globalny system kart płatniczych udzielający licencji na wykorzystywanie swojej marki instytucjom finansowym, będącym jego członkami, w zamian za usługi dostarczane posiadaczom kart i akceptantom.