Nowoczesne rozwiązania dla sektora publicznego

Rozwiązania Mastercard pomagają sektorowi publicznemu redukować koszty, zwiększać efektywność, walczyć z oszustwami i korupcją oraz promują rozwój społeczny.

Nasza globalna platforma oferuje instytucjom publicznym bezpieczne i wygodne rozwiązania płatnicze dla obywateli.

Redukcja kosztów i wzrost efektywności

Pomagamy sektorowi publicznemu w zmniejszaniu kosztów poprzez uproszczenie procesów i rozliczanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną. Promujemy wydajności poprzez zniesienie stosu papieru i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań które poprawiają bezpieczeństwo i kontrolę. Upraszczamy zamówienia oraz wprowadzamy zarządzanie wypłatami świadczeń socjalnych. Wprowadzamy też ułatwienia przy płatnościach w transporcie i komunikacji miejskiej.

Zarządzanie świadczeniami

Oferujemy władzom skuteczne i bezpieczniejsze rozwiązania w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.

Ułatwienie dostępu do usług finansowych

Oferujemy produkty i programy, które promują i zwiększają dostęp do usług finansowych.

Walka z korupcją

Przez minimalizowanie zależność od gotówki i związanego z nią ryzyka korupcji.

Minimalizacja oszustw i błędów

Oferujemy produkty i rozwiązania mające na celu zmniejszenia błędów i zwalczania nadużyć finansowych, tak aby nic nie stało na przeszkodzie bezpieczeństwu płatności.

Zamówienia publiczne

Usprawnienie procesów zamówień poprzez wyższe rabaty, poprawę transferów pieniężnych oraz zwiększoną elastyczność i kontrolę.

Rozwiązania dla wypłat finansowych

Maksymalizacja wydajności wypłat wynagrodzeń oraz kosztów dodatkowych, zasiłków, emerytur i świadczeń pracowniczych przez innowacyjne rozwiązania dla kart debetowych i przedpłaconych.

Mastercard Centrum wsparcia rozwoju

Partnerstwo, wsparcie i integracja
Click to play video

Współpraca z Mastercard