Z każdej transakcji kartą Mastercard®, dokonanej od 1.10 do 31.10.2018 r. w Multikinie, na rzecz World Food Programme zostanie przekazane 0,20 €, stanowiące równowartość jednego szkolnego posiłku. Kwota przekazywana przez Mastercard z transakcji dokonywanych u partnerów akcji w krajach centralnej i wschodniej Europy wyniesie maksymalnie 1 400 000 €. WFP nie wspiera żadnych produktów ani usług. Dziecko pokazane na zdjęciu jest beneficjentem WFP. Więcej informacji na mastercard.pl/wfp.