Uproszczona tabela BIN i identyfikatorów rachunku

Tabela numerów identyfikacyjnych banków (BIN) i identyfikatorów rachunku to lista instrukcji, które dostarczają uczestnikom ekosystemu płatniczego dokładnych i aktualnych informacji dotyczących przypisanych identyfikatorów rachunku w celu globalnego transferu płatności. Mastercard oferuje Uproszczoną tabelę BIN i dentyfikatorów rachunku do użytku innych uczestników ekosystemu jako dodatek do pełnej Tabeli BIN i identyfikatorów rachunku już dostępnej dla bezpośrednich klientów Mastercard. Udostępnienie Tabeli BIN i identyfikatorów rachunku wszystkim uczestnikom ekosystemu pomoże wyeliminować błędnie występujące odmowy spowodowane użyciem niewłaściwego BIN-u czy informacji o identyfikatorze rachunku.

Żeby zobaczyć szczegółową zawartość Uproszczonej tabeli BIN i identyfikatorów rachunku, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po uproszczonej tabeli BIN i identyfikatorów rachunku.

Jeśli jesteś handlowcem lub stroną trzecią i chciałbyś(-łabyś) uzyskać dostęp do pełnych informacji zawartych w Tabeli BIN i identyfikatorów rachunku, zapoznaj się z dokumentacją API Tabeli BIN i identyfikatorów rachunku, dostępnym na platformie Mastercard Developers.

Jeśli jesteś agentem rozliczeniowym, kontynuuj pracę nad istniejącą Tabelą BIN i identyfikatorów rachunku ze swoim specjalistą ds. wdrożeń systemów lub wsparcia technicznego.

Uwaga: Użytek Uproszczonej tabeli BIN i identyfikatorów rachunku podlega Warunkom Korzystania z serwisu mastercard.com, z uwzględnieniem poniższych zmian w Prawach Korzystania z Zawartości Strony:

Mastercard udziela Klientowi lub innemu autoryzowanemu Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji w zakresie wglądu, udostępniania, drukowania czy pobierania Zawartości, zgodnie z definicją poniżej, tej Strony Internetowej Mastercard w wyłącznym celu prowadzenia i/lub wspierania Działalności związanej z marką Mastercard (zgodnie z definicją terminu „Działalność” zawartą w części Definicje w Regulaminie Mastercard). Zabronione jest udzielanie licencji, podlicencji, publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie czy odtwarzanie w jakiejkolwiek formie, sprzedaż lub inna forma przekazania, jak również tworzenie treści pochodnej od Zawartości. Zabroniony jest dostęp lub użytek tej Strony Internetowej Mastercard lub Zawartości tej Strony Mastercard w każdej formie, która mogłaby spowodować uszkodzenie, uszczerbek lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodzić marce Mastercard i/lub Stronie Mastercard, lub jakiemukolwiek serwerowi czy sieci, które w jakikolwiek sposób wspierają Stronę Mastercard. Zabroniona jest ingerencja w dostęp, użytek lub korzystanie z tej Strony przez inną osobę. Mastercard udziela również Klientowi lub innemu autoryzowanemu Użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do stworzenia hiperłącza do Strony Mastercard lub jakiejkolwiek części Zawartości, pod warunkiem że takie łącze nie przedstawia marki Mastercard, jej produktów lub usług w fałszywy, mylący, uwłaczający lub w jakikolwiek inny obraźliwy sposób ani nie sugeruje sponsoringu lub poparcia udzielonego przez Mastercard dla stron, na których łącze jest opublikowane, lub ich zawartości.

Kliknij poniżej, żeby pobrać najnowszą Uproszczoną tabelę BIN i identyfikatorów rachunku:

W celu uzyskania dodatkowych informacji