Mastercard – Globalna informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie:6/6/2019

Mastercard International Incorporated oraz jej jednostki stowarzyszone (zwane dalej łącznie „Masterard”) szanują Państwa prywatność.W niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności opisano rodzaje Danych osobowych, które gromadzimy; cele gromadzenia Danych osobowych; wskazano podmioty, którym możemy te dane udostępniać oraz środki podejmowane w celu zabezpieczenia danych. Wskazano w niej również informacje na temat Państwa praw oraz wyborów, które mogą Państwo podjąć w odniesieniu do Danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować w sprawie stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że niekiedy działamy w imieniu i zgodnie z instrukcjami instytucji finansowych, akceptantów lub innych podmiotów, które występują w charakterze administratorów danych, w szczególności obsługując transakcje płatnicze. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa Danych osobowych można znaleźć w odpowiednich politykach ochrony prywatności tych podmiotów.

Stosowane przez nas praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą się różnić w poszczególnych krajach, aby odzwierciedlić miejscowe praktyki oraz wymogi prawne. Niektóre nasze produkty oraz usługi mogą podlegać oddzielnym informacjom o zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej lub zasobu cyfrowego dotyczącegoj konkretnego produktu albo usługi, na z którychej można dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas praktykach w zakresie ochrony prywatności oraz informacji w odniesieniu do danego produktu albo usługi.

TRUSTe TRUSTe


1. Dane osobowe, które możemy gromadzić

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona albo może zostać ustalona. Przykłady Danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer rachunku osobistego oraz numer telefonu. Możemy gromadzić następujące Dane osobowe na Państwa temat:

 • Informacje dotyczące transakcji, takie jak Państwa numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację akceptanta, datę oraz łączną kwotę transakcji, jak również inne informacje przekazywane przez instytucje finansowe albo akceptantów w momencie gdy występujemy w ich imieniu.
 • Informacje o produktach i usługach, takie jak informacje o rejestracji i płatności, jak również informacje dotyczące konkretnych programów, w ramach których zamawiają Państwo bezpośrednio od nas produkty albo usługi, albo też gdy uczestniczą Państwo w programach marketingowych.
 • Informacje o korzystaniu z witryn internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych oraz podobne informacje gromadzone metodami automatycznymi, na przykład z wykorzystaniem plików cookie albo podobnych technologii.
 • Podania o pracę oraz powiązane informacje w przypadku ubiegania się przez Państwa o zatrudnienie u nas.
 • Informacje osób do kontaktu w sprawach służbowych, jeżeli pracują Państwo dla jednego z naszych partnerów biznesowych.

Na potrzeby niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności pojęcie „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona. Przykłady Danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer rachunku osobistego oraz numer telefonu. Możemy uzyskiwać różne rodzaje dotyczących Państwa Danych osobowych w opisanych poniżej sytuacjach.

Dane osobowe, które otrzymujemy od instytucji finansowych, akceptantów oraz innych podmiotów w związku z produktami albo usługami Mastercard

Jako podmiot obsługujący transakcje płatnicze oraz świadczący powiązane usługi, otrzymujemy ograniczony zakres informacji w związku z realizowanymi przez Państwa transakcjami płatniczymi, takich jak numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację akceptanta, datę oraz łączną kwotę transakcji. Co ważne, co do zasady nie potrzebujemy ani nie gromadzimy imienia i nazwiska posiadacza karty ani innych danych kontaktowych w celu obsługi transakcji płatniczych.

Oprócz tego, w przypadku niektórych produktów i usług, Państwa instytucje finansowe, akceptanci, u których dokonują Państwo transakcji albo inni partnerzy mogą przekazywać nam więcej informacji na Państwa temat albo też możemy gromadzić je bezpośrednio od Państwa, w celu udostępniania Państwu tych produktów i usług w ich imieniu, wspierać prowadzenie przez nich działalności albo prowadzić w ich imieniu przetwarzanie.

We wskazanych powyżej sytuacjach działamy w imieniu oraz wedle instrukcji tych instytucji finansowych, akceptantów oraz innych podmiotów, które występują w charakterze administratorów danych. Jeżeli przepisy prawa nie upoważniają do przetwarzania w innym celu, będziemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu obsługi transakcji płatniczych albo w celach ustalonych między Mastercard oraz instytucją finansową, akceptantem oraz innymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć w odpowiednich politykach ochrony prywatności tych podmiotów.

Dane osobowe gromadzone przez nas w ramach dostarczania produktów albo świadczenia usług Mastercard bezpośrednio dla Państwa

Mastercard może bezpośrednio dostarczać produkty albo świadczyć usługi, takie jak na przykład programy marketingowe, programy nagród, ePortfele, usługi przedpłacone, programy powiadamiania o lokalizacji i narzędzia do biometrycznej weryfikacji tożsamości. Aby móc korzystać z jednego lub większej liczby tych produktów i usług, mogą Państwo przesyłać nam informacje bezpośrednio różnymi metodami, w tym: (i) za pośrednictwem naszej witryny internetowej i zasobów cyfrowych; (ii) w odpowiedzi na komunikację marketingową albo inną; (iii) zamawiając produkt albo usługę Mastercard albo (iv) biorąc udział w ofercie, programie albo promocji. Możemy również pozyskiwać Państwa Dane osobowe na podstawie Państwa korzystania z naszych produktów albo usług, od podmiotów wykorzystujących albo umożliwiających korzystanie z naszych produktów albo usług, z publicznie dostępnych źródeł albo od partnerów zewnętrznych. Państwa Dane osobowe mogą być również przekazywane nam przez Państwa instytucję finansowa, akceptanta albo innych partnerów biznesowych.

Poniżej znajduje się zestawienie rodzajów Danych osobowych, które możemy gromadzić w związku z programami oferowanymi Państwu bezpośrednio. Każdy program jest inny, dlatego też w odpowiednich przypadkach prosimy o zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności konkretnego programu, aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystywania Państwa Danych osobowych w ramach danego programu.

 • Informacje dotyczące rejestracji i płatności: Możemy gromadzić Państwa dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy albo adres wysyłkowy), nazwę użytkownika i hasło, wiek, datę urodzenia, informacje o płci i rodzinie, preferowanym języku, numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację akceptanta, datę i łączną kwotę transakcji, datę upływu ważności karty oraz kod weryfikacyjny karty.
 • Informacje, które przetwarzamy, aby udostępnić Państwu program:Możemy gromadzić różne rodzaje Danych osobowych, w zależności od programu. Na przykład programy, które mają oferować Państwu usługi oparte na lokalizacji, będą zazwyczaj wymagać gromadzenia danych na temat Państwa adresu i lokalizacji. Podobnie programy, które mają umożliwiać Państwu weryfikację tożsamości na podstawie rozpoznawania twarzy albo odcisku palca, mogą wymagać przetwarzania Państwa zdjęcia lub danych biometrycznych. Wszystkie te programy mają charakter dobrowolny, a Państwa Dane osobowe będą gromadzone tylko jeżeli zarejestrują się Państwo w takich programach.
 • Inne informacje, które mogą Państwo zdecydować się udostępniać: Mogą Państwo zdecydować się udostępniać inne informacje, takie jak różne rodzaje treści (np. zdjęcia, artykuły, komentarze); dane kontaktowe przyjaciół albo innych osób, z którymi chcieliby Państwo, abyśmy nawiązali kontakt; treści udostępniane przez Państwa za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych albo członkostwo w strukturach podmiotów zewnętrznych albo też wszelkie inne informacje, które zdecydują się nam Państwo udostępnić.

Oprócz tego możemy gromadzić albo wykorzystywać Dane osobowe do zapobiegania oszustwom i monitorowania, zarządzania ryzykiem, rozstrzygania sporów oraz do innych powiązanych celów. Tego rodzaju informacje mogą obejmować numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację akceptanta, datę oraz łączną kwotę transakcji, adres IP, wynik oceny pod kątem oszustwa, dane dotyczące lokalizacji, dane akceptanta, informacje o zakupionych przedmiotach oraz o sporze. Dodatkowe informacje można uzyskać, klikając tutaj. .

Dane osobowe uzyskiwane przez nas na podstawie Państwa interakcji z należącymi do Mastercard ogłoszeniami, witrynami internetowymi, aplikacjami albo innymi zasobami cyfrowymi

My sami, nasi usługodawcy i partnerzy mogą w trakcie Państwa interakcji z naszymi ogłoszeniami, aplikacjami mobilnymi albo też odwiedzania przez Państwa naszych witryn internetowych, stron albo innych zasobów cyfrowych gromadzić określone informacje na Państwa temat za pośrednictwem zautomatyzowanych metod, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Informacje gromadzone przez nas za pośrednictwem tych metod mogą obejmować: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, identyfikator urządzenia mobilnego, obszar geograficzny, przekierowujące odnośniki URL oraz informacje dotyczące podjętych działań albo interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi. Plik „cookie” to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez serwer internetowy. „Sygnał nawigacyjny”, określany również mianem taga internetowego, taga pikselowego albo przezroczystego pliku GIF, to technologia, która pomaga nam stwierdzić kiedy dane treści odwiedzono lub uzyskano do nich dostęp.

Wykorzystujemy te informacje w celu doskonalenia naszych produktów i usług online poprzez ocenę tego, ilu użytkowników uzyskuje dostęp do albo korzysta z naszych produktów i usług online; jakie treści, produkty i funkcje naszych produktów i usług online są najbardziej interesujące dla naszych odwiedzających; jakie rodzaje ofert chcą oglądać nasi klienci oraz jak sprawnie nasze produkty i usługi online działają z technicznego punktu widzenia. Możemy na przykład korzystać ze świadczonych przez podmiot zewnętrzny usług analityki internetowej na naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych, na przykład z rozwiązania Adobe Omniture. Usługodawcy analityki, którzy zarządzają takimi usługami, wykorzystują technologie takie jak pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne, aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych i aplikacji.

My sami, nasi usługodawcy oraz partnerzy możemy również gromadzić informacje na Państwa temat w związku z naszymi działaniami marketingowymi, w tym ofertami, loteriami, konkursami i promocjami. Informacje gromadzone w tych celach mogą obejmować Państwa dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), elektroniczne dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające, adres IP) oraz dane zgromadzone w kontekście internetowych programów marketingowych (np. właściwości osobowe, przyzwyczajenia, zwyczaje konsumpcyjne, zainteresowania, dane o lokalizacji oraz nagrania głosu i wizerunku).

My sami, nasi usługodawcy oraz partnerzy możemy również gromadzić informacje na Państwa temat w celu udostępniania Państwu treści i reklam dostosowanych do Państwa indywidualnych zainteresowań. Informacje zgromadzone w tych celach mogą obejmować szczegółowe informacje na przykład na temat konkretnych stron albo reklam przeglądanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych i aplikacjach oraz działań podejmowanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych i aplikacjach.

Oprócz tego niektóre z naszych oferowanych online produktów i usług obejmują zaawansowaną technologię zapobiegającą oszustwom, opartą na danych behawioralnych, takich jak szybkość pisania na klawiaturze, akcelerometr urządzenia, położenie przewijania i położenie myszy.

W przypadkach, w których będzie to wymagane na mocy przepisów obowiązującego prawa, uzyskamy Państwa zgodę przed skorzystaniem ze wskazanych powyżej automatycznych środków oraz przed wysyłaniem do Państwa komunikacji marketingowej, dostosowywanych indywidualnie treści i reklam.

Informacje o wyborach, które mogą Państwo podjąć, zamieszczono w części „Państwa prawa i wybory” niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności.

Z uwagi na to, że nie osiągnięto jeszcze porozumienia co do sposobu, w jaki firmy powinny odpowiadać na bazujące na przeglądarce internetowej mechanizmy wzywające do wyłączenia opcji śledzenia aktywności użytkowników (mechanizmy „do-not-track”, DNT), Mastercard obecnie nie odpowiada na bazujące na przeglądarce internetowej sygnały DNT. Aby dowiedzieć się więcej na temat DNT oraz wysyłanych przez przeglądarki internetowe sygnałach dotyczących śledzenia, należy odwiedzić stronę http://www.allaboutdnt.com.

Dane osobowe gromadzone na Państwa temat w przypadku ubiegania się o zatrudnienie u nas

Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Mastercard, możemy gromadzić określone Dane osobowe z Państwa aplikacji złożonej za pośrednictwem naszego serwisu Kariery, taki jak Państwa dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu), historia zatrudnienia, życiorys, dane kontaktowe osób udzielających referencji oraz wszelkie inne Dane osobowe, które przekażą Państwo wraz ze swoją aplikacją.

Dane osobowe, które gromadzimy w kontekście naszych relacji biznesowych z instytucjami finansowymi, akceptantami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Mastercard

Możemy gromadzić Dane osobowe od osób pracujących dla jednego z naszych partnerów biznesowych (w tym instytucji finansowych, akceptantów, klientów, dostawców, usługodawców i innych partnerów), w tym imię i nazwisko, stanowisko, dział oraz nazwę przedsiębiorstwa, służbowy adres e-mail i adres pocztowy, służbowy numer telefonu, odpowiedzi na pytania zabezpieczające, hasła bezpieczeństwa i inne dane uwierzytelniające. Możemy wykorzystywać te informacje do udostępniania produktów i usług bezpośrednio instytucjom finansowym, klientom korporacyjnym, akceptantom, klientom i partnerom, w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi i sprawozdawczością finansową, na potrzeby rozbudowy sieci franczyzowej i zapewnienia jej integralności, na potrzeby marketingowe i przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, jak również na potrzeby księgowości, audytu i rozliczeń.

Obejrzyj podsumowanie

2. W jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe do:

 • przetwarzania realizowanych przez Państwa transakcji płatniczych;
 • ochrony przed i zapobiegnia oszustwom oraz innym zagrożeniom dla bezpieczeństwa prawnego albo bezpieczeństwa informacji;
 • udostępniania Państwu produktów i usług oferowanych przez Mastercard, instytucje finansowe, akceptantów i partnerów oraz komunikowania się na ich temat;
 • świadczenia Państwu spersonalizowanych usług i udzielania rekomendacji;
 • obsługi, oceny i doskonalenia naszej działalności, w tym do anonimizacji i analityki;
 • przetwarzania Państwa kandydatury do zatrudnienia;
 • na potrzeby innych celów, o których poinformujemy oddzielnie w momencie gromadzenia danych oraz do innych celów dopuszczonych albo wymaganych przepisami prawa.

W przypadku osób przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii Dane osobowe będą wykorzystywane tylko za ich zgodą; w zakresie niezbędnym do udostępniania produktów i świadczenia usług; zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi albo w zakresie, w jakim będzie występował zgodny z prawem i nadrzędny cel uzasadniający ich wykorzystanie.

Możemy wykorzystywać otrzymane na Państwa temat Dane osobowe do:

 • obsługi Państwa transakcji płatniczych (w tym autoryzacji, rozliczania, realizacji mechanizmu chargeback oraz innych działań dotyczących rozstrzygania sporów);
 • zabezpieczenia przed i zapobiegania oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom, jak również w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko i jakością sieci franczyzowej w zakresie integralności i bezpieczeństwa naszej sieci płatniczej;
 • tworzenia i zarządzania wszelkimi kontami, które mogą mieć Państwo u nas otwarte; weryfikacji Państwa tożsamości, świadczenia naszych usług oraz odpowiadania na Państwa zapytania;
 • udostępniania, przekazywania i informowania Państwa o produktach, usługach, ofertach, programach i promocjach Mastercard, instytucji finansowych, akceptantów i partnerów (w tym o konkursach, loteriach i innych działaniach marketingowych). Jeżeli przekażą Państwo numer telefonu, możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem automatycznego systemu wywoływania w zakresie dopuszczonym przepisami obowiązującego prawa.
 • tworzenia i publikowania katalogów biznesowych (które mogą obejmować służbowe dane kontaktowe);
 • obsługi, oceny i doskonalenia naszej działalności (co obejmuje tworzenie nowych produktów i usług, takich jak nowe programy mające na celu ułatwienie posiadaczom kart realizację płatności kartami Mastercard, w oparciu o informacje wskazujące, jakie funkcje byłyby atrakcyjne dla Państwa i naszych klientów albo produkt zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa transakcji płatniczych; zarządzanie naszą komunikacją; określanie skuteczności i optymalizację naszych reklam; analizowanie naszych produktów, usług, witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych zasobów cyfrowych w celu usprawnienia ich funkcjonowania oraz prowadzenia analiz due diligence, działań z zakresu rachunkowości, audytu, rozliczeń, uzgodnień i windykacji);
 • świadczenia Państwu spersonalizowanych usług i udzielania rekomendacji. Możemy na przykład wykorzystywać Państwa Dane osobowe, takie jak Państwa adres e-mail oraz interakcje z naszą witryną internetową w celu analizowania Państwa preferencji, zainteresowań i zachowań w celu dostarczania Państwu dostosowanych treści i najbardziej interesujących ofert, rekomendacji i komunikacji e-mailowej dotyczącej konkretnych produktów Mastercard, instytucji finansowych, akceptantów i partnerów;
 • anonimizacji Danych osobowych, przygotowywania i przekazywania sprawozdań ze zagregowanych danych, zawierających informacje zanonimizowane (w tym zestawienia, analizy, modele analityczne i predykcyjne oraz zasady, jak również inne zagregowane sprawozdania) na potrzeby doradzania naszym instytucjom finansowym, akceptantom i innym klientom i partnerom w zakresie występujących w przeszłości i potencjalnych schematów w wydatkach, oszustwach oraz innych wnioskach, które można wysnuć na podstawie tych danych;
 • oceny tego, czy są Państwo zainteresowani zatrudnieniem i kontaktować się z Państwem w związku z możliwym zatrudnieniem w Mastercard;
 • egzekwowania naszego Regulaminu albo w zakresie koniecznym do ustalenia, wykonywania i obrony praw;
 • w zakresie wymaganym ewentualnie przepisami obowiązującego prawa, w tym na potrzeby zapewnienia zgodności z wymogami programów „poznaj swojego klienta” (KYC), zapobiegania praniu pieniędzy, zapobiegania korupcji oraz weryfikacji pod kątem sankcji albo też na wniosek w ramach wszelkich postępowań prawnych, organów porządkowych albo organów administracji rządowych właściwych albo obejmujących właściwość nad Mastercard albo jednostkami stowarzyszonymi Mastercard;
 • w celu zapewnienia zgodności z normami branżowymi i naszymi politykami;
 • w innych celach, o których poinformujemy oddzielnie w momencie gromadzenia danych.

W przypadku osób znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) albo Szwajcarii, Dane osobowe będziemy przetwarzać we wskazanych powyżej celach tylko jeżeli będziemy mieć podstawę prawną do ich przetwarzania, w tym jeżeli:

 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych. Możemy na przykład ubiegać się o Państwa zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie albo podobnych technologii w celu wysyłania komunikacji marketingowej albo personalizacji naszych ofert, jak również na przetwarzanie Państwa Danych osobowych uznawanych za wrażliwe na mocy przepisów obowiązującego prawa.
 • Państwa Dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli dostarczać Państwu produkty, świadczyć usługi albo odpowiadać na zapytania.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi albo innymi zobowiązaniami regulacyjnymi oraz w celu zapobiegania oszustwom w transakcjach płatniczych i monitorowania ich.
 • My albo osoba trzecia mamy prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa Danych osobowych, na przykład w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i wydajności naszych produktów i usług, w celu zabezpieczenia przed oszustwami i zapobiegania im, jak również w celu anonimizacji Danych osobowych i przeprowadzania analizy danych.

Nie będziemy podejmować w stosunku do Państwa decyzji w oparciu wyłącznie o automatyczne przetwarzanie, jeżeli dana decyzja będzie pociągać za sobą skutki prawne dla Państwa albo będzie na Państwa wpływać w istotny sposób, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie, przetwarzanie będzie konieczne do zawarcia albo realizacji umowy zawartej między Państwem i Mastercard albo jeżeli przepisy prawa będą wymagać od nas wykorzystywania Państwa Danych osobowych w ten sposób, na przykład w celu zapobiegania oszustwom.

Jeżeli przekażą nam Państwo jakiekolwiek informacje albo materiały dotyczące innej osoby fizycznej, muszą Państwo zagwarantować, że udostępnienie nam oraz dalsze wykorzystanie przez nas tych informacji w opisywany sposób nie narusza przepisów obowiązującego prawa, tak więc powinni Państwo na przykład poinformować tę osobę o przetwarzaniu jej Danych osobowych oraz uzyskać jej zgodę, w zależności od tego, czego wymagają przepisy obowiązującego prawa.

Obejrzyj podsumowanie

3. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe

Możemy udostępniać Dane osobowe:

 • centrali Mastercard w Stanach Zjednoczonych, naszym jednostkom stowarzyszonym oraz innym podmiotom należącym do grupy spółek Mastercard;
 • usługodawcom występującym w naszym imieniu;
 • innym uczestnikom systemu płatności, w tym instytucjom finansowym i akceptantom;
 • osobom trzecim na potrzeby monitorowania oszustw i zapobiegania nim albo w innych dopuszczonych przepisami prawa celach;
 • sobom trzecim, z oferowanych przez które funkcji korzystają Państwo w związku z naszymi produktami i usługami albo za Państwa zgodą;
 • innym podmiotom, w zależności od wymogów przepisów obowiązującego prawa albo w przypadku sprzedaży czy przeniesienia naszej działalności czy aktywów.

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy gromadzonych na Państwa temat Danych osobowych, z wyjątkiem zakresu opisanego w niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności, w sposób ujawniony Państwu w momencie gromadzenia danych albo zgodnie z opisem w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu.

Przekazujemy Dane osobowe na całym świecie w obrębie grupy jednostek stowarzyszonych Mastercard w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności albo w sposób wskazany przy gromadzeniu Państwa danych. Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG albo Szwajcarii, będziemy przekazywać Państwa Dane osobowe zgodnie z Wiążącymi regułami korporacyjnymi Mastercard, które są dostępne tutaj.

Możemy również udostępniać Państwa Dane osobowe:

 • instytucjom finansowym albo innym podmiotom wystawiającym karty płatnicze albo też akceptantom w celu obsługi transakcji płatniczych i realizacji innych działań na Państwa wniosek;
 • podmiotom współpracującym z Mastercard albo wspierającym Mastercard w zakresie dostawy jej produktów i świadczenia jej usług, w tym w celu zapobiegania oszustwom i monitorowania pod ich kątem, jak również na potrzeby zewnętrznych usług identyfikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz na potrzeby naszego systemu obsługi płatności;
 • jeżeli występujemy w charakterze usługodawcy dla podmiotów zewnętrznych i przekazujemy im Dane osobowe, które przetwarzamy w ich imieniu;
 • naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności (albo w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu). Wymagamy, aby tego rodzaju usługodawcy zobowiązali się umownie do przetwarzania Danych osobowych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu albo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wymagamy od nich również, aby strzegli bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych przetwarzanych przez nich w naszym imieniu poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa i związanie pracowników uzyskujących dostęp do Danych osobowych zobowiązaniami do zachowania poufności.
 • osobom trzecim, oferującym funkcjonalności, z których korzystają Państwo w związku z naszymi produktami i usługami, w tym mediom społecznościowym;
 • innym osobom trzecim, za Państwa zgodą;
 • w zakresie wymaganym na mocy przepisów prawa albo w ramach postępowań prawnych albo jeżeli jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osób fizycznych, egzekwowania postanowień naszego regulaminu, ochrony Mastercard przed szkodą albo stratami finansowymi albo w związku z badaniem podejrzewanych albo faktycznych przypadków oszustwa albo niezgodnych z prawem działań;
 • w przypadku sprzedaży albo przeniesienia całości albo części naszej działalności albo majątku. W przypadku tego rodzaju sprzedaży albo przeniesienia dołożymy uzasadnionych starań w celu zobowiązania odbiorcy przeniesienia do korzystania z przekazanych przez nas Danych osobowych w sposób zgodny z naszą Globalną informacją o ochronie prywatności. Po przeprowadzeniu takiej sprzedaży albo przeniesienia mogą Państwo zwrócić się do podmiotu, któremu przekazaliśmy Państwa Dane osobowe, ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania tych danych.

Obejrzyj podsumowanie

4. Państwa prawa i wybory

W zależności od Państwa kraju, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa albo wybory:

 • wycofanie zgody na pewne rodzaje gromadzenia albo wykorzystywania Państwa Danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii, wykorzystanie Państwa Danych osobowych do celów marketingowych oraz anonimizacji Państwa Danych osobowych do celów analizy danych;
 • uzyskiwanie dostępu do Państwa Danych osobowych, poprawianie ich, ograniczenie ich przetwarzania albo złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo też zażądanie ich usunięcia;
 • otrzymanie przekazanych nam Danych osobowych w celu przekazania ich innemu przedsiębiorcy;
 • wycofanie udzielonej zgody;
 • w stosownych przypadkach złożenie skargi do właściwego organu nadzorczego.

Osoby znajdujące się na terenie EOG albo Szwajcarii mogą skorzystać z przysługujących im praw na prowadzonym przez Mastercard portalu „My Data Center” lub złożyć wniosek w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Osoby znajdujące się poza terenem EOG albo Szwajcarii mogą złożyć wniosek w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, jak również mogą Państwo podjąć określone wybory dotyczące tego, jakie Dane osobowe od Państwa gromadzimy, jak z nich korzystamy i jak komunikujemy się z Państwem na ten temat.

Mogą Państwo:

 • Zdecydować się nie przekazywać Danych osobowych Mastercard, powstrzymując się od realizowania transakcji płatniczych albo od przesyłania nam bezpośrednio Danych osobowych. Gdy gromadzimy Dane osobowe na Państwa temat, wskazujemy czy i dlaczego konieczne jest podanie ich nam, jak również wskazujemy konsekwencje ich nieprzekazania. Jeżeli nie przekażą Państwo Danych osobowych, mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z pełnej gamy produktów i usług Mastercard, a my możemy nie być w stanie dostarczać Państwu produktów ani świadczyć usług Mastercard, do których konieczne są tego rodzaju dane, albo też jeżeli ciąży na nas prawny obowiązek ich gromadzenia w związku z dostawą takiego produktu albo świadczeniem danej usługi.
 • Zdecydować się nie udzielać zgody na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji, które gromadzimy na Państwa temat korzystając z metod automatycznych, na przykład podczas odwiedzania przez Państwa naszych witryn internetowych albo korzystania z naszych aplikacji. W niektórych jurysdykcjach mogą Państwo podjąć decyzję dotyczącą korzystania z plików cookie oraz podobnych technologii, korzystając w tym celu z narzędzia dotyczącego zgody na korzystanie z plików cookie, które jest wyświetlane w prawym dolnym rogu witryn internetowych Mastercard. Państwa przeglądarka może poinformować Państwa o tym, jak otrzymywać powiadomienia i wycofać zgodę na zapisywanie określonych rodzajów plików cookie na Państwa urządzeniu. Należy pamiętać, że bez niektórych plików cookie mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych witryn internetowych, aplikacji albo usług online.
 • Wycofać zgodę na korzystanie z niektórych rodzajów informacji, które gromadzimy na Państwa temat korzystając z metod automatycznych, gdy odwiedzają Państwo witryny internetowe osób trzecich albo wchodzą w interakcje z naszymi ogłoszeniami. Możemy korzystać z usługodawców do dostarczania reklam na tych witrynach internetowych osób trzecich. Reklamy te mogą być dostosowywane do użytkownika i wyświetlane w oparciu o wykorzystanie danych, które my oraz nasi partnerzy zgromadziliśmy na naszych witrynach internetowych i w naszych aplikacjach. Oprócz tego niektórzy z naszych usługodawców i partnerów mogą gromadzić informacje dotyczące Państwa działalności online w czasie oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich, aby dostosować i wyświetlać te reklamy. Reklamy Mastercard są czasami wyświetlane pod postacią ikon, które pomagają konsumentom (i) dowiedzieć się więcej o sposobie wykorzystywania ich danych oraz (ii) podejmować decyzje, które mogą podejmować w odniesieniu do korzystania z ich danych. Proszę kliknąć tutaj albo, w stosownych przypadkach, ikonę zamieszczoną w naszych spersonalizowanych reklamach, aby dowiedzieć się więcej o przysługującej Państwu możliwości wycofania zgody albo ograniczenia wykorzystania danych na temat Państwa schematów przeglądania na potrzeby reklamy.
 • Poinformować nas o tym, że nie chcą Państwo już otrzymywać marketingowych wiadomości elektronicznych, klikając w tym celu łącze służące do wyrejestrowania się, umieszczone w wiadomościach marketingowych otrzymywanych od nas albo też kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej. Mogą Państwo również wycofać zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości elektronicznych od Mastercard, klikając tutaj.
 • Wycofać zgodę na anonimizację Państwa Danych osobowych w celu przeprowadzania analizy danych, klikając tutaj.

W niektórych jurysdykcjach przysługuje Państwu prawo:

 • Żądania uzyskania dostępu i otrzymania informacji na temat Danych osobowych na Państwa temat, które przechowujemy; aktualizacji i poprawiania nieścisłości w Państwa Danych osobowych; ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych; zażądania usunięcia albo anonimizacji danych, w zależności od przypadku, albo też skorzystania z przysługującego Państwu prawa do przenoszenia danych, tak aby w prosty sposób móc przenieść swoje Dane osobowe do innej spółki Oprócz tego może Państwu przysługiwać również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym w kraju Państwa zamieszkania, miejsca pracy albo w kraju, w którym doszło do zdarzenia.
 • Wycofać wszelkie udzielone nam wcześniej zgody dotyczące przetwarzania Państwa Danych osobowych, w dowolnym czasie i bezpłatnie. Zastosujemy zgłoszone przez Państwa preferencje od tego momentu i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Mogą Państwo zrezygnować z określonych rodzajów przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych, np. za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącejezygnacji.

Prawa te mogą w niektórych przypadkach być ograniczone ze względu na wymogi miejscowych przepisów prawa.

Aby zaktualizować swoje preferencje, poprosić o usunięcie informacji na swój temat z naszej listy mailingowej albo przesłać wniosek dotyczący skorzystania z praw przysługujących Państwu na mocy przepisów obowiązującego prawa, prosimy kontaktować się z nami w sposób określony w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Osoby znajdujące się na terenie EOG albo Szwajcarii, niezależnie od kontaktowania się z nami w sposób określony w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej, mogą skorzystać z portalu „My Data Center”, który ułatwia korzystanie z przysługujących Państwu praw.

Osoby znajdujące poza terenem EOG albo Szwajcarii mogą kontaktować się z nami w sposób określony w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Jeżeli nie spełnimy Państwa oczekiwań w zakresie przetwarzania Państwa Danych osobowych albo też będą chcieli Państwo złożyć skargę dotyczącą naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy nas o tym poinformować, ponieważ daje nam to możliwość usunięcia problemu. Aby ułatwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, prosimy o szczegółowe opisanie problemu. Staramy się weryfikować i odpowiadać na wszystkie skargi w uzasadnionym terminie i w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa.

Aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu APEC i aby uzyskać dostęp do rozwiązywania sporów, prosimy o kliknięcie na znak TRUSTe.

Obejrzyj podsumowanie

5.Przekazywanie danych

Mastercard prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać Państwa Dane osobowe do Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów, w których mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych, co w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo dane informacje, natomiast będziemy chronić Państwa Dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności albo w inny sposób, o którym Państwa poinformujemy.

Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG albo Szwajcarii, będziemy przetwarzać Państwa Dane osobowe zgodnie z naszymi Wiążącymi regułami korporacyjnymi oraz innymi mechanizmami dotyczącymi przekazywania danych.

Zasady ochrony prywatności stosowane przez Mastercard, opisane w niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności, są zgodne z systemem zasad międzygranicznejmiędzy granicznej ochrony prywatności APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System, APEC CBPR). System APEC CBPR zapewnia organizacjom ramy do ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na stronie: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Mastercard prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać zgromadzone na Państwa temat Dane osobowe odbiorcom znajdującym się w krajach innych niż Państwa kraj, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza centrala. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie Państwo je udostępnili. Gdy przekazujemy Państwa Dane osobowe do innych krajów, będziemy chronić te informacje w sposób opisany w Globalnej informacji o ochronie prywatności, w sposób ujawniony Państwu w momencie gromadzenia danych albo zgodnie z opisem w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu.

Przestrzegamy znajdujących zastosowanie wymogów prawnych dotyczących zapewniania odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania Danych osobowych do krajów innych niż Państwa kraj. Powołaliśmy i wdrożyliśmy w szczególności zestaw Wiążących reguł korporacyjnych („WRK”), które zostały uznane przez organy ochrony danych na terenie EOG za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych przetwarzanych przez nas na całym świecie. Kopię naszych WRK można znaleźć tutaj. Możemy również przekazywać Dane osobowe do krajów, co do których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony czy wykorzystywać zabezpieczenia umowne dotyczące przekazywania Danych osobowych osobom trzecim, takie jak na przykład Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej albo ich odpowiednik w przepisach obowiązującego prawa, jak również polegać na certyfikacji osób trzecich w ramach porozumień „Privacy Shield” między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi albo Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, w zależności od okoliczności. Mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”, aby uzyskać egzemplarz informacji dotyczącej zabezpieczeń wykorzystywanych przez nas przy przekazywaniu Danych osobowych poza teren EOG.

Dodatkowo, zasady ochrony prywatności stosowane przez Mastercard, opisane w niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności, są zgodne z systemem zasad międzygranicznejmiędzy granicznej ochrony prywatności APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System, APEC CBPR). System APEC CBPR zapewnia organizacjom ramy do ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na stronie: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Obejrzyj podsumowanie

6. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia, mające na celu ochronę Państwa Danych osobowych i przechowujemy je tylko przez ograniczony czas.

Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych jest ważne dla Mastercard. Mamy obowiązek chronić gromadzone przez nas dane. Posiadamy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne stworzone w celu ochrony podanych przez Państwa lub gromadzonych przez nas Danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, stratą, zmianą, ujawnieniem, użyciem albo uzyskaniem do nich dostępu. Korzystamy z technologii szyfrowania SSL na szeregu naszych witryn internetowych, z których przekazujemy określone Dane osobowe.

Podejmujemy również działania mające na celu usuwanie Państwa Danych osobowych albo przechowywanie ich w takiej formie, która nie umożliwia identyfikacji Państwa tożsamości w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne w celach, w których je przetwarzamy, chyba że przepisy prawa wymagają od nas przechowywania tych danych przez dłuższy okres. Przy określaniu czasu trwania okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów albo usług zamawianych albo dostarczanych czy świadczonych Państwu; charakter oraz czas trwania naszej relacji z Państwem; możliwość ponownej rejestracji do otrzymywania naszych produktów albo usług; wpływ usunięcia określonych przekazanych przez Państwa danych albo danych na Państwa temat na świadczone przez nas Państwu usługi; obowiązkowe okresy przechowywania określone w przepisach prawa albo przepisy dotyczące przedawnienia.

Obejrzyj podsumowanie

7. Funkcje i łącza do innych witryn internetowych

Mogą Państwo zdecydować się na korzystanie z określonych funkcji, w ramach których współpracujemy z innymi podmiotami, które działają niezależenie od Mastercard, na przykład z portalami mediów społecznościowych albo witrynami internetowymi osób trzecich. Nie odpowiadamy za treści, Państwa korzystanie z tych witryn internetowych ani za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności

Nasze witryny internetowe mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych dla Państwa wygody i informacji. Możemy również umożliwiać Państwo korzystanie z określonych funkcji oferowanych we współpracy z innymi podmiotami. Te witryny internetowe i funkcje, które mogą obejmować media społecznościowe oraz narzędzia geolokalizacyjne, działają niezależnie od Mastercard i są wyraźnie oznaczone w ten sposób. Mogą na nich obowiązywać odrębne informacje o polityce prywatności lub zasady polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. W zakresie, w jakim wszelkie odwiedzane przez Państwa podlinkowane witryny internetowe albo wykorzystywane przez Państwa funkcje nie stanowią własności ani nie są kontrolowane przez Mastercard, nie odpowiadamy za ich treści, jakiekolwiek wykorzystanie witryn internetowych ani za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych witryn internetowych.

Mastercard oferuje Państwu możliwość udostępniania, linkowania albo zamieszczania wzmianek w mediach społecznościowych w odniesieniu do produktów i usług Mastercard. Mogą Państwo na przykład „polubić” ofertę za pośrednictwem swojego konta na Facebooku albo „zatweetować” o ofercie na portalu Twitter. Mogą Państwo również korzystać z określonych funkcji na naszych witrynach internetowych, dostęp do których jest możliwy albo które są oferowane we współpracy z innymi podmiotami, które nie są poza tym powiązane z Mastercard. Funkcje te, w tym narzędzia do geolokalizacji, są obsługiwane przez osoby trzecie i są wyraźnie oznaczone jako takie. Usługodawcy mediów społecznościowych, tacy jak portale Facebook i Twitter, jak również tego rodzaju inne osoby trzecie, są niezależne od Mastercard i mogą nie stosować takiej samej polityki co Mastercard w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać z ich usług, należy zapoznać się z ich informacjami o ochronie prywatności. Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za treści, wykorzystanie ani praktyki w zakresie ochrony prywatności tego rodzaju narzędzi mediów społecznościowych, witryn internetowych osób trzecich ani aplikacji.

Obejrzyj podsumowanie

8. Zmiany w niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.

Niniejsza Globalna informacja o ochronie prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony Danych osobowych. Aby poinformować Państwa o wszelkich istotnych lub zasadniczych zmianach odnoszących się do naszej Globalnej informacji o ochronie prywatności, przezd ich wejściem w życie, opublikujemy na ten temat widoczne powiadomienie. Ponadto, w górnej części informacji wskazana zostanie data ostatniej jej aktualizacji . Jeżeli zaktualizujemy naszą Globalną informację o ochronie prywatności, możemy w określonych okolicznościach ubiegać się o Państwa zgodę.

Obejrzyj podsumowanie

9. Jak się z nami skontaktować

Mogą Państwo zwrócić się do nas i naszego Inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres privacyanddataprotection@mastercard.com. W przypadku osób znajdujących się na terenie EOG albo Szwajcarii administratorem danych jest Mastercard Europe SA i mogą Państwo kierować swoje wnioski dotyczące wykonywania praw przysługujących Państwu względem Państwa Danych osobowych za pośrednictwem portalu „My Data Center” prowadzonego przez Mastercard.

W przypadku wszelkich pytań, uwag albo skarg dotyczących niniejszej Globalnej informacji o ochronie prywatności oraz naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, albo też jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje preferencje dotyczące ochrony prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adres  privacyanddataprotection@mastercard.com albo zwrócenie się listownie na adres:

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

W przypadku osób znajdujących się na terenie EOG albo Szwajcarii podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest Mastercard Europe SA. Mogą Państwo kierować swoje wnioski dotyczące wykonywania praw przysługujących Państwu względem Państwa Danych osobowych za pośrednictwem portalu „My Data Center” prowadzonego przez Mastercard, pocztą elektroniczną na adres  privacyanddataprotection@mastercard.comalbo listownie na adres:

Globalny IInspektor Ochrony Danych (Global Privacy Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgia

W przypadku zapytań dotyczących kart Mastercard oraz Państwa zakupów, prosimy o kontakt z Państwa instytucją finansową albo akceptantem. Dodatkowe informacje na temat tego, jak się z nimi skontaktować, można naleźć na witrynach internetowych tych podmiotów.

Obejrzyj podsumowanie