Skip to Content

Data wejścia w życie: 30/11/2022


BEZPIECZEŃSTWO ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM HISTORII MASTERCARD

Naszym celem jest stała ochrona wszystkich osób związanych z Mastercard. Nasza misja jest jasna. Każdego dnia, wszędzie, wykorzystujemy naszą technologię i ekspertyzę, aby płatności i interakcje cyfrowe były bezpieczne, proste i inteligentne. Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo konsumentem, sprzedawcą, wydawcą, firmą czy organizacją sektora publicznego, możecie być Państwo spokojni, wiedząc, że Państwa bezpieczeństwo i ochrona są dla nas priorytetem numer jeden i stanowią centralny punkt wszystkiego, co robimy.

Technologie płatnicze nigdy nie były bezpieczniejsze, ale przestępcy nigdy nie byli sprytniejsi, a dodatkowo umożliwia im to przejście do świata technologii cyfrowych poprzez płatności cyfrowe i inne interakcje cyfrowe, dziejące się w bezprecedensowym tempie. Wraz z rozwojem technologii Mastercard pozostaje na czele innowacji i zabezpieczeń, aby być o krok przed przestępcami i zapewnić Państwu bezpieczeństwo. W miarę jak coraz więcej urządzeń staje się urządzeniami e-commerce, naszym priorytetem jest zapewnienie ich bezpieczeństwa poprzez zachęcanie wszystkich innowatorów do wbudowywania bezpieczeństwa i ochrony od samego początku, żebyśmy mogli lepiej sprostać wyzwaniom związanym z potencjalnymi zagrożeniami.

WIELOWARSTWOWA TECHNOLOGIA CHRONI TRANSAKCJE PŁATNICZE I INTERAKCJE CYFROWE

Nie ma cudownego rozwiązania na walkę z oszustwami, dlatego stosujemy wiele warstw zabezpieczeń, aby chronić każdą transakcję, a poza płatnościami - aby chronić klientów w interakcjach cyfrowych. Nasze technologie, procesy i ekspertyza umożliwiają nam zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie zagrożeń, a jednocześnie ulepszanie doświadczeń związanych z urządzeniami płatniczymi i interakcjami cyfrowymi.

Wdrożyliśmy i działamy na czterech warstwach, aby chronić system płatności i działalność naszych klientów:

 • Zapobiegać: Zabezpieczenie urządzeń, danych i sieci w sposób skoordynowany w całej branży pomaga znacznie zmniejszyć ryzyko oszustwa.
 • Identyfikować: Pracujemy nad wzmacnianiem zaufania, ponieważ zmieniający się świat łączności cyfrowej stwarza nowe obowiązki w zakresie bezpiecznej identyfikacji osób. Nasze rozwiązania w zakresie tożsamości pomagają nam zapewnić niemal bezproblemowe doswiadczenie z uwierzytelnianiem. Wspieramy bezproblemową weryfikację tożsamości w czasie rzeczywistym w imieniu naszych klientów. Oferujemy unikalne usługi osobistej tożsamości cyfrowej, z których mogą korzystać zarówno konsumenci, jak i klienci.
 • Wykrywać: Wykorzystujemy moc naszej sieci i naszych technologii do monitorowania transakcji na całym świecie i identyfikowania oszustw transakcyjnych, przestępstw finansowych, przestępstw kryptowalutowych i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Nasz kompleksowy pakiet narzędzi oferowanych instytucjom finansowym, sprzedawcom i innym przedsiębiorstwom może być dostosowany do ich bazy klientów i obejmuje wszystko, od narzędzi sztucznej inteligencji zaprojektowanych do modelowania i przewidywania scenariuszy oszustw, po ocenę oszustw w czasie rzeczywistym w punkcie sprzedaży, inteligencję kryptowalutową i rozwiązania typu blockchain oraz analizę cyberbezpieczeństwa.
 • Doświadczenie: Wszystkie oferowane przez nas usługi koncentrują się na oferowaniu jak najlepszego doświadczenia klientom i konsumentom - w tym nasza globalna ochrona przed odpowiedzialnością w wysokości 0 USD („global $0 liability protection“). Budujemy bezproblemowe doświadczenia związane z płatnościami i pomagamy naszym klientom wyróżnić cyfrową ofertę konsumencką i uniknąć odmów płatności, jeśli konsument nie poinformuje sprzedawcy o karcie zastępczej. Zarządzanie cyklem życia posiadacza karty jest również kluczowym elementem, który oferujemy, co pomaga zapewnić łatwiejszy sposób automatycznej wymiany kart w systemie, gdy wydawana jest nowa karta.

PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W CELU ZAPOBIEGANIA I MONITOROWANIA OSZUSTW ORAZ DOSTARCZANIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA NASZYCH KLIENTÓW

W przypadku wielu naszych działań związanych z ochroną przed oszustwami i bezpieczeństwem działamy jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i na polecenie instytucji finansowych i sprzedawców. Mastercard International Incorporated i jej podmioty powiązane (łącznie "Mastercard") przetwarzają różne rodzaje Danych Osobowych, jako administrator danych, w celu ochrony Państwa przed oszustwami. Jeśli znajdują się Państwo na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest Mastercard Europe SA. "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą one obejmować:

 • Dane o transakcjach, oceny ryzyka oszustw i uwierzytelniania, czynniki ryzyka transakcji, kody przyczyn ryzyka, dane dotyczące lokalizacji, dane sprzedawcy, informacje o zakupionych przedmiotach, informacje o spornych transakcjach i potwierdzonych oszustwach.
 • Pewne informacje zebrane z blockchain, w tym adres blockchain, inne szczegóły transakcji kryptowalutowych i adres IP.
 • Some of our online products and services also include advanced fraud prevention technology using behavioral data based on your device interactions, such as face ID, fingerprints, keystroke timing, scroll position and mouse-location.
 • Pewne informacje na Państwa temat gromadzone metodami automatycznymi, jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne, gdy Państwo wchodzi w interakcję z naszymi reklamami, aplikacjami mobilnymi lub odwiedza nasze witryny internetowe, strony lub inne zasoby cyfrowe, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, obszar geograficzny, przekierowywujące odnośniki URL oraz informacje dotyczące podjętych działań lub interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi.
 • Niektóre z naszych produktów i usług online obejmują również zaawansowaną technologię zapobiegania oszustwom, wykorzystującą dane behawioralne oparte na Państwa interakcjach z urządzeniem, takie jak identyfikacja twarzy, odciski palców, czas naciskania klawiszy, położenie przewijania i położenie myszy.
 • Publicznie dostępne dane, w tym profil informatyczny i aktywa przedsiębiorców indywidualnych i przedsiębiorstw działających w obszarze kryptowalut, takie jak domeny, dane dotyczące lokalizacji i pliki cookie, dane kontaktowe na publicznych stronach internetowych lub informacje o rejestracji domeny, rezydencjalne adresy IP na listach reputacji, listach sankcji i autorstwo opublikowanych informacji wywiadowczych o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa.
 • Dane służące weryfikacji tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres, krajowy numer identyfikacyjny, numer telefonu komórkowego, wiek i narodowość.
 • Dane o oszustwach i ryzyku dotyczące przedsiębiorcy indywidualnego, sprzedawców będących głównymi właścicielami oraz przedsiębiorstw działających w obszarze kryptowalut, które mogą obejmować imię, nazwisko i informacje kontaktowe personelu zarządzającego przedsiębiorstwami oraz kody przyczyn oszustw.

Powyższe kategorie Danych Osobowych pozyskujemy z różnych źródeł: od instytucji finansowych i sprzedawców, od Państwa usługodostawców, bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich, jak wyszczególniono poniżej lub z Państwa interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi.

JAK MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do celów określonych poniżej. Będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe dla poniższych celów wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieć ważną podstawę prawną do przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli poniższa tabela może nie wymieniać zgody jako podstawy prawnej dla każdej czynności przetwarzania, w niektórych krajach zgoda jest jedyną lub najbardziej odpowiednią podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, i w tych krajach polegamy na zgodzie w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania. W określonych przypadkach zgoda ta może zostać uzyskana od Państwa w naszym imieniu przez Państwa instytucję finansową, sprzedawcę, usługodostawcę lub innego partnera.

Poniższa tabela opisuje czynności przetwarzania, w przypadku których działamy jako administrator danych. W przypadku, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane w imieniu instytucji finansowych, sprzedawców lub innych partnerów, którzy działają jako administratorzy danych, instytucje finansowe, sprzedawcy lub inni partnerzy są odpowiedzialni za zapewnienie ważnej podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa Danych Osobowych można znaleźć w ich odpowiednich politykach ochrony prywatności.

  Czynność przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania (jeżeli jest wymagana na mocy obowiązującego prawa)

 • Ochrona Państwa i innych przed oszustwami, cyberincydentami i wzmacnianie cyberodporności Państwa operacji, a także zarządzanie narażeniem na ryzyko i jakością franczyzy.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa Danych Osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych w celu zapobiegania i ochrony przed oszustwami, zabezpieczenia naszej sieci oraz przetwarzanych przez nas transakcji płatniczych.
 • Monitorowanie i zapobieganie oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom w naszej sieci płatności, a także monitorowanie i zapobieganie oszustwom w ramach blockchain w odniesieniu do kryptowalut.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa Danych Osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom.
 • Uwierzytelnienie Państwa i zweryfikowanie Państwa tożsamości.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa Danych Osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych w celu uwierzytelnienia Państwa i weryfikacji Państwa tożsamości.
 • Utrzymywanie integralności i bezpieczeństwa naszych sieci płatniczych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych w celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa naszych sieci płatniczych.
 • Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub osoba trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych w celu spełnienia obowiązków prawnych.
 • Prowadzenie wewnętrznych badań i rozwój, które mają na celu ocenę i udoskonalenie naszych operacji i produktów w zakresie wykrywania oszustw, zapobiegania, monitorowania i cyberodporności.
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa Danych Osobowych w celu prowadzenia wewnętrznych badań i rozwoju mających na celu zapobieganie i ochronę przed oszustwami, zabezpieczenie naszej sieci i przetwarzanych przez nas transakcji płatniczych.
 • Agregowanie niektórych z Państwa Danych Osobowych w celu stworzenia modeli opartych na zasadach lub sztucznej inteligencji, aby zidentyfikować przeszłe i potencjalne przyszłe oszustwa lub schematy prania pieniędzy w celu oferowania instytucjom finansowym, sprzedawcom, klientom i partnerom zaawansowanego zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem. Używamy uczenia maszynowego do analizowania i identyfikowania oszustw lub nielegalnych transakcji. Wykorzystanie tych modeli może prowadzić do podjęcia przez Państwa instytucję finansową, sprzedawcę lub usługodostawcę decyzji, czy zweryfikować Państwa tożsamość lub autoryzować Państwa płatność.
 • My lub osoba trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa Danych Osobowych w celu agregacji Danych Osobowych i tworzenia modeli służących do identyfikacji, zapobiegania i ochrony przed oszustwami naszych klientów oraz ekosystemu płatniczego.

JAK DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Możemy udostępniać Państwa dane osobom trzecim, w tym instytucjom finansowym, dostawcom usług weryfikacji tożsamości, dostawcom usług danych dotyczących oszustw, podmiotom rządowym, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, rejestrom publicznym, biurom kredytowym, dokumentacji dotyczącej nieruchomości, operatorom telekomunikacyjnym, listom obserwacyjnym, dostawcom usług geowizualizacji. Zapewniamy, że Państwa Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie do powyższych celów z zastrzeżeniem ścisłych zobowiązań dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa poprzez nasze umowy z takimi stronami trzecimi.

PAŃSTWA PRAWA, JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ I DODATKOWE INFORMACJE O NASZYCH PRAKTYKACH

Mają Państwo pewne prawa i wybory dotyczące Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktować się z nami lub dowiedzieć się więcej o tym, jak udostępniamy, przekazujemy, zachowujemy lub chronimy Państwa Dane Osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Globalną Informacją o Ochronie Prywatności. Państwo lub osoba upoważniona do działania w Państwa imieniu może skorzystać z praw wyszczególnionych w Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Niniejsza Informacja o Oszustwach i Bezpieczeństwie zawiera dodatkowe informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania Danych Osobowych objętych naszą Globalną Informacją o Ochronie Prywatności. Niektóre z wyżej wymienionych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz monitorowania, mogą posiadać własne informacje o ochronie prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi, aby uzyskać więcej informacji. W przypadku pytań dotyczących Państwa karty Mastercard i zakupów, prosimy o kontakt z Państwa instytucją finansową lub sprzedawcą. Więcej informacji o tym, jak się z nimi skontaktować, można znaleźć na ich stronach internetowych.